Những việc cần làm sau khi khởi tạo VPS

Những việc cần làm sau khi khởi tạo VPS

Sau khi khởi tạo VPS. Chúng ta cần thực hiện một số thao tác sau để đảm bảo VPS ở tình trạng tốt nhất, trước khi cài đặt các Webserver.

Cập nhật hệ thống

Đối với CentOS:

yum clean all && yum update -y

Đối với Ubuntu:

apt-get update && apt-get -y upgrade

Thiết lập Timezone (Múi giờ hệ thống) về Việt Nam

Đối với CentOS: Xem tại đây

Đối với Ubuntu: Tham khảo bài viết này

Cài đặt các công cụ hỗ trợ

Tùy theo mục đích sử dụng VPS là gì, cài đặt webserver nào, các bạn cần cài thêm những thành phần phù hợp. Đối với tôi thì thường cài thêm: zipunzip để nén, giải nén các gói tin dạng zip. Cài thêm htop để xem thông tin server.

Đối với CentOS:

yum install zip unzip htop -y

Đối với Ubuntu:

sudo apt-get install zip unzip htop -y

Mở cổng kết nối (open port)

Tùy theo các nhà cung cấp máy chủ. Bạn có thể sẽ phải mở các port cần sử dụng. Nếu bạn mua VPS ở Vultr thì khi khởi tạo VPS, mặc định Vultr đã mở hết các cổng cần thiết cho bạn xài VPs rồi, rất tiện lợi!

Câu lệnh mở port với CentOS 6:

service iptables start
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

 

Còn đối với Amazon Lightsail, Google Cloud hay một số nhà cung cấp khác, bạn phải bật tài khoản root trên console của họ thì mới dùng được SFTP, Putty SSH. Mọi thắc mắc bạn vui lòng hỏi ông Google hoặc xem hướng dẫn mở quyền root cho vps tại đây.

Trên đây là những việc cần làm sau khi khởi tạo VPS. Chúc các bạn thành công (:

Share This Post

Post Comment