Chỉnh múi giờ trên máy chủ Ubuntu

Chỉnh múi giờ trên máy chủ Ubuntu

Để thực hiện xem và thay đổi múi giờ hệ thống Ubuntu, ta thực hiện như sau:

– Xem giờ hệ thống hiện tại:

date

– Đổi sang múi giờ Việt Nam

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Sau đó bạn lựa chọn Asia/Ho Chi Minh City để chuyển sang múi giờ VN. Xong con ong!

Share This Post

Post Comment