Cấu hình mạng sau khi cài đặt centos 7

Cấu hình mạng sau khi cài đặt centos 7

Hi các bạn, bài viết này mình gặp phải khi làm việc với centos 7. Khi mình cài đặt xong centos 7 trên máy ảo thì gặp phải tình huống không thể kết nối được ra mạng. Vấn đề là do card mạng của mình không được bật (enable) mặc định.

Step 1: sau khi cài xong thì mình login vào server và check tình trạng mạng

command:

$ nmcli d

 

Nhận thấy trong hình thì card mạng có tên “ens33” của đang bị “disconnected”

Step 2: gõ command “nmtui” để mở “Network Manager”

# nmtui

Chọn “Edit a connection” , tiếp đến chọn card mạng “ens33” và bấm phim “tab” sang chọn ” Edit”

Trong hình trên chú ý 2 mục mình đánh dấu đỏ (1), (2). tích vào chọn mục (2) và ấn OK

Step 3: khởi động lại mạng

service network restart

Giờ xem lại địa chỉ mạng đã nhận hay chưa ?

Thanks !

Share This Post

Post Comment