Chỉnh múi giờ trên máy chủ Ubuntu

Để thực hiện xem và thay đổi múi giờ hệ thống Ubuntu, ta thực hiện như sau: – Xem giờ hệ thống hiện tại: [crayon-60028adadfef7813074627/] – Đổi sang múi giờ Việt Nam [crayon-60028adadfefe670892864/] Sau đó bạn lựa chọn Asia/Ho Chi…
Điều chỉnh múi giờ trên Centos Server

Hướng dẫn xem, thay đổi múi giờ của máy chủ Centos (timezone centos) về múi giờ Việt Nam. Xem ngày tháng hiện tại của hệ thống bằng lệnh: [crayon-60028adae011a708361930/] Cập nhật múi giờ về +7 theo giờ Việt Nam: [crayon-60028adae011f252285666/]…