Sửa lỗi mất Remote Desktop Control sau khi lên Win10 1803

Sửa lỗi mất Remote Desktop Control sau khi lên Win10 1803

Sau khi cập nhật lên Windows 10 1803, bản vá ngày 8 tháng 5 (KB4103721 – OS Build 17134.48) sẽ khiến cho máy tính không thể thực hiện remote desktop được nữa.

Khi remote sẽ báo lỗi: An authentication error has occurred. The function requested is not supported. Remote computer: .This could be due to CredSSP encryption oracle remediation. For more information, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660.

Để khắc phục lỗi này làm như sau:

Nhấn phím Window, và gõ CMD

Nhấn phím Window, và gõ CMD

Trong danh sách kết quả trả về nhấn chuột phải vào Command Prompt và chọn Run as Administrator

Trong danh sách kết quả trả về nhấn chuột phải vào Command Prompt và chọn Run as Administrator

Trong cửa sổ CMD vừa hiện lên, copy dòng lệnh sau và past vào, nhấn Enter để thực hiện là xong:

reg add “HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters” /f /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

Trong cửa sổ CMD vừa hiện lên, copy dòng lệnh sau và past vào

Chúc các bạn thành công.

Share This Post

Post Comment